Enzimler: Kimyasal Süreçlerin Başlatılması ve Sürdürülmesi

Enzimler - Kimyasal Süreçlerin Başlatılması ve Sürdürülmesi - Induced-fit hypothesis - Öne Çıkan Görsel

Enzimler, biyolojik sistemler için vazgeçilemez yapılardır. İnsan vücudu ise çeşitli kimyasal tepkimelerin ve süreçlerin bir ürünüdür. Peki bu reaksiyonlar nasıl başlar ve kontrol edilir? Anselme Payen (1795-1871, Paris, Fransa), bitki hücrelerinin temel bileşenlerinden biri olan selülozun keşfini borçlu olduğumuz Fransız kimyager. Payen 1833 yılında, kimyal süreçlerin tetiklenmesinde hayati rol oynayan etkeni fark etti ve bunlara […]

Enzimler: Kimyasal Süreçlerin Başlatılması ve Sürdürülmesi Read More »