Hareket Kontrolü: Sinir Sisteminden Kaslara İletiler

Hareket Kontrolü Sinir Sistemi Hareketi Nasıl Başlatıyor - Öne Çıkan Görsel

Beyin ve sinir sistemi, koşu esnasında hem istemli hem otonom sistem aracılığıyla hareket kontrolü sağlamaya çalışır, ayrıca endokrin sistem ile birlikte çalışarak düzenlemeler yapar ve sinirsel süreçlerin devamlılığını sağlar.

Ayrıca vücut sistemlerinin çalışmalarını da dengeli bir şekilde devam ettirmelidir.

Bildiğimiz gibi beyin vücudun kontrol merkezidir. Bu kontrolü bilinçli yani istemli olarak ve bilinçaltında otonom bir şekilde sağlayabilir.

Tanımlamalar yapılırken kolay gibi görünse de otonom kontrolde veya bilinç düzeyinde örnekler verirken en basit bir kas hareketinin uygulanması veya hareketin algılanmasının sinir ağları içindeki organizasyonu ve hiyerarşisi oldukça karmaşıktır.

Birincil motor alan ve organizasyon ağı

Beyin, omurilik sinirleri ve periferik sinir sistemi aracılığıyla iletiler gönderir ve alır. Yani neredeyse tüm vücut sistemleri ile bağlantılar kurar ve haberleşir. Periferik sinir sistemi ayrıca otonom sinir sistemi ve somatik sinir sistemi olarak ikiye ayrılır.

Somatik sinir sistemi, motor ve duyusal mekanizmaların iskelet kaslarının istemli kontrolünde aktif rol oynar.

Otonom sinir sistemi ise istem dışı kontrol edilen vücuttaki ısı düzenlemeleri, nefes alma ve kalp hızı düzenlemeleri gibi fizyolojik süreçlerde etkindir.

Serebral korteks ve hareket kontrolü

Serebral korteks, beynin büyük bölümünü oluşturan, dış katmandaki buruşuk yapıdır. Motor ve duyusal alanlar büyük çoğunlukla frontal ve parietal lobta konumlanır ancak korteksin tamamında dağıtık bir şekilde bağlantılara sahiptir.

Koştuğunuz esnada motor korteks ve korteksle bağlantılı alanlar ile omurilik sinirlerinin iş birliği sayesinde hareketin kontrolü sağlanır.

Toplanılan iletiler ise, vücudun neredeyse tüm sistemlerinden periferik sinirler aracılığıyla beyne taşınır ve bu şekilde sinir sistemi yeni komutları vücut sistemlerine iletir. İletiler ve geribildirimler sürekli olarak devam eder ve bilgi sinir sistemleri ve vücut sistemleri arasında taşınır.

Bu iletişim sırasında sinir sistemi hücreleri tarafından denetlenmeye devam eden vücut sistemlerindeki farklılıkları düzenlemek ve denge durumunu korumak için endokrin sistem ile sinir sistemi arasında geniş çapta ve sürekli bir iş birliği oldukça önemlidir.

Hareket Kontrolü: Sinir Sistemi Hareketi Nasıl Başlatıyor?

Motor korteks (frontal lobun arka kısmında konumlanmıştır), kas hareketlerinin uygulanmasından sorumludur -istemli ve istemsiz kas hareketleri.

Hareketin uygulanması için sinir-kas iş birliğinin organizasyonunun sağlanmasında oldukça aktif bir rol oynar.

Omurilik ve periferik sinirlerden motor nöronlar aracılığıyla gönderilen sinyaller, gerekli olduğunda kaslara kasılma ve gevşeme emirleri gönderir.

En basit şekilde anlatıldığında hareket kontrolü bu şekilde özetlenebilir.

İlginizi çekebilir: Kas Çeşitleri: Yapılarındaki Farklılıklar Nelerdir?

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir