Bilim Nedir? Kelimenin Türkçe ve İngilizce Kökenleri

Bilim Nedir Kelimenin Türkçe ve İngilizce Kökenleri

Bilim nedir? Kökeni Türkçe’de ve İngilizce’de hangi kelimelere dayanmaktadır?

Latince scientia (bilgi) sözcüğünden İngilizce science (bilim) kelimesi türemiştir.

Kırgızca bilim “bilgi, malumat” sözcüğü ile eş kökenlidir. Kırgızca sözcük Eski Türkçe bil- fiilinden im son eki kullanılarak türetilmiştir.

Güncel Türkçe Sözlük‘te Bilim Kelimesi

1. isim Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.

2. isim Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.

3. isim Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci olarak tanımlanmıştır.

İngilizce science kelimesi için kökenine bakıldığında ise 14. yüzyılın ortalarında yapılan tanımlama “bilinen şeyler, çalışma sonucunda edinilen şey, bilgi” olarak karşımıza çıkar.

Latince kökeni scire olan ve “bilmek, bir şeyi diğerinden ayırmak” kelimesinden gelerek, zeki anlamına gelen sciens kelimesinin temelini oluşturur. Bu kelime Latince’de bilgi anlamına gelen scientia kelimesine, eski Fransızca‘da ise bilgi ve öğrenim anlamına gelen science kelimesine dönüşerek günümüzde kullanılan haline gelmiştir.

Bilim Nedir Kelimenin Türkçe ve İngilizce Kökenleri - Antik Köken

Science kelimesinin kökeniyle daha fazla bilgi almak için buraya, Türkçe kökeni için buraya tıklayabilirsiniz.

İlginizi çekebilir: Spor Nedir?

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir